Image is not available
Image is not available

Фондација за младе таленте града Београда и Савет за запошљавање града Београда расписују Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години.

 

Новчана помоћ за најбољу бизнис идеју додељује се у укупном износу од милион динара и то за најбоље прве три бизнис идеје:

- за прво место 500.000,00 динара бруто,

- за друго место 300.000,00 бруто динара бруто, и

- за треће место 200.000,00 бруто динара бруто.

 

Пријава на Конкурс подноси се у просторијама Фондације (Београд, Трг Николе Пашића бр. 6) најкасније до 05. фебруара 2018. године до 15:00 часова, у затвореној коверти на којој је написано ,,Пријава на Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години''.

 

Учесници на Конкурсу могу бити Тимови, које чини по минимално 2 (два), а по максимално 5 (пет) чланова.

 

Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:

-Да има држављанство Републике Србије или да има статус избеглице,

-Да има пребивалиште на територији града Београда, односно боравиште,

- Старосна доб од 18-30 година,

- Да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом ,,Најбоља старт-ап идеја’’ одржаног 2017. године.

 

Текст Конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде. (који је неопходно попунити у електронској верзији, а доставља се у штампаној верзији).

Обавештење о обради података о личности можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс). 

 

 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, у следећим категоријама: 

1. набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента,

2. учествовања на признатим такмичењима у иностранству,

3. учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству.

 

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума: 

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Услови које кандидати треба да испуњавају:

- да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године);

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.

- да нису остварили новчана средства од Фондације на претходном Конкурсу у оквиру категорије у којој конкуришу.

 

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новачаних средстава  талентованим ученицима средњих школа у 2017. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

 

Рок за достављање пријава је 20. новембар 2017. године.

 

 

Текст конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде. 

 

 

 

Потписивањем обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у обрасцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Расписан је Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, у следећим категоријама:

 

1. набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента,

2. учествовања на признатим такмичењима у иностранству,

3. учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству.

  

Услови које кандидати треба да испуњавају:

- да поседују таленат;

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.

 

 Рок за пријаве је 21. новембар 2016. године.

 

 

Текст конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде.

 

 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.