Image is not available
Image is not available

Фондација за младе таленте града Београда и Савет за запошљавање града Београда расписују Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години.

 

Новчана помоћ за најбољу бизнис идеју додељује се у укупном износу од милион динара и то за најбоље прве три бизнис идеје:

- за прво место 500.000,00 динара бруто,

- за друго место 300.000,00 бруто динара бруто, и

- за треће место 200.000,00 бруто динара бруто.

 

Пријава на Конкурс подноси се у просторијама Фондације (Београд, Трг Николе Пашића бр. 6) најкасније до 05. фебруара 2018. године до 15:00 часова, у затвореној коверти на којој је написано ,,Пријава на Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години''.

 

Учесници на Конкурсу могу бити Тимови, које чини по минимално 2 (два), а по максимално 5 (пет) чланова.

 

Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:

-Да има држављанство Републике Србије или да има статус избеглице,

-Да има пребивалиште на територији града Београда, односно боравиште,

- Старосна доб од 18-30 година,

- Да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом ,,Најбоља старт-ап идеја’’ одржаног 2017. године.

 

Текст Конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде. (који је неопходно попунити у електронској верзији, а доставља се у штампаној верзији).

Обавештење о обради података о личности можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс). 

 

 

 

 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.