Image is not available
Image is not available

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са седиштем на територији града Београда, ради: 

 

-набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

 

Путем Конкурса додељује се укупaн износ од 12.000.000,00 рсд бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента, док максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

 

 

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Услови које кандидати треба да испуњавају:

-да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године);

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, минимум 12 (дванаест) месеци до датума расписивања конкурса, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици од петог до осмог разреда основних школа које имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током основношколског образовања најмање одличан (4,50);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, осим у случају да кандидати из оправданих разлога нису завршили разред у предвиђеном року (о оправданости разлога одлучује Управни одбор Фондације, на основу достављених доказа о оправданости разлога);

- да нису остварили новчана средства од Фондације на претходном Конкурсу у оквиру категорије за набавку неопходне опреме.

 

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новачаних средстава  талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа у 2018. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

Рок за достављање пријава је 26. новембар 2018. године.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на конкурс)

 

Потписивањем обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у обрасцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.