Image is not available
Image is not available

ГРАД БЕОГРАД,
ПРЕКО ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА,

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први и други разред јавних основних школа за школску 2021/2022 на територији града Београда, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Пријаве на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве достављају се на адресу: Фондација за младе таленте, Трг Николе Пашића 6, Београд или се врше електронским путем на сајту Фондације за младе таленте града Београда на адреси: www.fondzamladebeograd.rs,., односно порталу:https://portalfondacija.infostan.rs/ 

 

Уз пријаву се прилаже документација:

1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована

2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника

3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину

4. Изјава о обради података о личности

Образац пријаве за јавни позив, Упутство за попуњавање пријаве са списком тражених прилога за јавни позив и Обавештење/Изјава о обради података о личности преузимаће се почев од 20.08.2021. године на сајту Фондације за младе таленте града Београда, на адреси: www.fondzamladebeograd.rs, у рубрици „Конкурси/Јавни позиви“ или на сајту града Београда – Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Рок за пријављивање на јавни позив је од 20.08.2021. до 30.09.2021. године.

Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs .

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ. 

 

ТЕКСТ УПУТСТВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ које се пружају кад се подаци о личности прикупљају од лица на које се односе (чл. 23. ЗЗПЛ) у сврху права на доделу средстава можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ које се пружају кад се подаци о личности прикупљају од лица на које се односе (чл. 23. ЗЗПЛ) у сврху достављања обавештења можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ које се пружају кад се подаци о личности не прикупљају од лица на које се односе (чл. 24. ЗЗПЛ) можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ. 

 

 

ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ ПРИЈАВИ: 

 

Образац ПОТВРДЕ основне школе можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Образац ИЗЈАВЕ о сагласности на обраду података о личности можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Образац ПРИЈАВЕ на јавни позив (само за оне који пријаву НЕ ПОДНОСЕ електронски) можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

 

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КЛИКОМ НА ПОРТАЛ: https://portalfondacija.infostan.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ КАД СЕ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ ПРИКУПЉАЈУ ОД ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ (ЧЛ. 23. ЗЗПЛ)


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.