Image is not available
Image is not available

 

 

1. На који начин Фондација помаже младима?

 

Фондација за младе таленте града Београда, у својој првој години постојања, расписаће конкурс за доделу наменских новчаних средстава, којима ће бити финансиране конкретне потребе младих талената. Информација о датуму расписивања конкурса биће објављена у средствима јавног информисања и на сајту града Београда.

 

2. Ко може да конкурише? 

 

На конкурс Фондације могу се пријавити таленти од трећег разреда основне школе па све до 30 година старости, који имају пребивалиште у граду Београду. 

 

Три групе корисника: 

 

1. Талентовани ученици од трећег до осмог разреда основне школе; 

2. Талентовани ученици средњих школа; 

3. Талентовани студенти основних и мастер студија;

 

3. Које су категорије у којима се додељују средства?

 

1. Додела средстава талентованој деци и младима ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента

2. Додела средстава талентованој деци и младима ради учествовања на признатим такмичењима у земљи и иностранству

3. Додела средстава талентованој деци и младима ради учествовања  на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама,

семинарима, скуповима и сл. у земљи и иностранству

 

4. Који су критеријуми на основу којих се додељују средства?

 

Рангирање кандидата биће спроведено на основу следећих критеријума: 

 

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност (што подразумева вишеструки успех и надареност  појединца који конкурише)

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.