Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

Фондација за младе таленте града Београдарасписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са седиштем на територији града Београда у 2019. години ради:

 - набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

Фондација за младе таленте града Београда на основу Одлуке Управног одбора о расподели новчаних средстава по категоријама конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда 2019. године УО-158/19 (у даљем тексту: Одлука о расподели новчаних средстава), путем конкурса, а сходно Финансијском плану Фондације за 2019. годину, додељује:

- укупaн износ од 18.000.000,00 рсд (словима: осамнаестмилиона динара) бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

У складу са Одлуком о расподели новчаних средстава максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

Документација, која се предаје Фондацији може бити оригинал, оверена фотокопија или фотокопија, при чему се приликом конкурисања Фондацији доноси на увид оригинал документ.

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума:

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

Рок за достављање пријава је 02. децембар 2019. године.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2019. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде (потписано Обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс)

 

Потписивањем Обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у Обрасцу, односно Тексту Конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.