Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

Untitled

 

 

Предлог ранг листе за доделу новчаних средстава ради набавке неопходне опреме која омогућава и/или доприноси даљем развоју талента за Конкурс 2016. године можете преузети овде.

 

Предлог ранг листе за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа са територије града Београда ради учествовања на признатим такмичењима у иностранству за Конкурс 2016. године можете преузети овде.

 

Предлог ранг листе за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа са територије града Београда ради учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству за Конкурс 2016. године можете преузети овде.

 

 

 

Сваки учесник у Конкурсу може Управном одбору Фондације уложити приговор, преко Комисије, на предлог ранг листе, у року од 10 дана од дана објављивања предлога ранг листе на сајту Фондације.

 
Приговор на предлог ранг листе предаје се у писменој форми непосредно у просторијама Фондације за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, (II спрат, канц. 218).
 
Од дана објављивања предлога ранг листе до истека рока за подношење приговора сваки учесник у Конкурсу може извршити увид у документацију на лични захтев.
 
 
Напомена: Након истека рока за приговоре, односно након доношења Одлуке Управног одбора по приговорима, недодељена средства из категорија:
-учестовање на признатим такмичењима у иностранству, и
-учествовање на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству
биће прерасподељена у категорију за набавку неопходне опреме која омогућава и/или доприноси даљем развоју талента, кандидатима који испуњавају услове конкурса, а нису била у кругу лица, којима су расподељена средства у предлогу ранг листе за ту категорију, редом од највише остварених бодова до висине утрoшка прерасподељених средстава.


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.