Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

Ana Zekavica

 

Фондација за младе таленте града Београда објавила је 15. децембра 2016. године коначну ранг листу сачињену од 51 ученика за школску годину 2016/2017. за доделу новчаних средстава у три категорије и то за набавку неопходне опреме, учествовања на признатим такмичењима у иностранству и учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству.

Фондација за младе таленте града Београда је 4. новембра 2016. године расписала Конкурс за доделу једнократних новчаних средстава младим талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда на укупан износ од 16.435.000, 00 рсд. На Конкурс за доделу новчаних средстава у све три категорије пријавило се укупно 95 ученика, док је 69 ученика испуњавало услове, укупно је 51 ученик добио једнократна новчана средства.

Према одлуци Управног Одбора Фондације за младе таленте града Београда укупна новчана средства додељена су по категоријама: за набавку неопходне опреме 11.990.677,82 рсд, за учествовања на признатим такмичењима у иностранству 2.085.800,44 рсд и за учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству 2.147.160,00 рсд. Свим кандидатима који су испуњавали услове у категоријама учествовања на признатим такмичењима у иностранству и учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству додељена су новчана средства у целости, док је од укупно 52 пријављена ученика који су испуњавали услов у категорији за набавку неопходне опреме 34 ученика добило новчана средства.

“Износ додељених новчаних средстава и задовољство младих талентованих ученика средњих школа говоре у прилог чињеници да је постојање овакве Фондације оправдано и да постоји перманентна потреба за помоћи, коју ми, као Фондација пружамо младим Београђанима. Као директорка Фондације, задовољна сам што смо у првој години пословања испунили циљеве постављене на почетку 2016. године и што Београд данас има своју прву базу младих талената, „генерацију 2016“, којој је Фондација новчаним средствима помогла у даљем усавршавању и развијању талента”, истакла је директорка Фондације, Ана Зекавица и додала „Транспарентност и професионалност пословања Фондације као и једнакост свих пријављених кандидата на конкурс, у оквиру којег је таленат један од основних критеријума доделе новчаних средстава, оправдали су поверење јавности, Града Београда и донатора, али и родитеља и деце који су корисници Фондације“.

Ревија младих талената града Београда одржаће се 20. децембра 2016. године са почетком у 16 часова у Градској Скупштини, у улици Драгослава Јовановића 2. Добитници једнократних новчаних средстава представиће јавности свој таленат, а Фондација за младе таленте града Београда захвалиће се свим донаторима који су омогућили доделу новчаних средстава.

 

 

Саопштење можете преузети овде.


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.