Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

Untitled

 

Фондaција за младе таленте града Београда,  4. новембра 2016. године, расписала је први Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, у следећим категоријама:

1.набавка неопходне опреме која омогућава даље неговање талента,

2.учествовање на признатим  такмичењима у иностранству,

3.учествовање на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима  и сл. у иностранству.

 

Средства се додељују једнократно и у целокупном износу.

 

Кандидат се рангира на јединственој ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума:

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Рок за достављање пријава је 21. новембар 2016.године.

 

Обавезан образац пријаве за конкурс, као и сам текст кокурса, може се преузети у Фондацији за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр.6 ( II спрат, канц. 218), затим на сајту Фондације за младе таленте у рубрици „Koнкурси“ или на сајту Града Београда- Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „ Градски огласи, конкурси и тендери“.

 

Услови које кандидати треба да испуњавају:

-да поседују таленат;

-да су држављани Републике Србије или имају статус избеглице;

- да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште- за лица која имају статус избеглице;

-да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа, чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00)-за оне који су први разред средње  школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе.

-да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.